Mục tiêu của Hocdienoto.com
Các hệ thống điện trên các xe ngày càng nhiều. Nhu cầu tìm hiểu, học hỏi về các hệ thống điện trên ôtô theo đó cũng ngày càng cao. Thường gặp các vấn đề sau: 1. Người ít có kiến thức về chuyên ngành, họ là những người sử dụng xe (tài xế, chủ xe…),… .