Trang chủThực hành điện ôtô 1

Các buổi học Thực hành điện ôtô 1 (60 tiết/ 12 buổi/ 5 tiết)

Các buổi học Thực hành điện ôtô 1 (60 tiết/ 12 buổi/ 5 tiết)
Like Tweet Pin it Share Share Email

Buổi 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản 

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Sử dụng đồng hồ VOM để đo điện trở như thế nào? Ghi ra các bước, lưu ý bật thang đo qua thang nào thì đồng hồ bị cháy.

2. Xác định chân ra của relay 4 chân thường mở, 4 chân thường đóng, relay 5 chân. Vẽ sơ đồ chân ra  thực tế và chú thích đầy đủ chân nào là 85, 86, 30, 87, 87a

3. Nguyên lý hoạt động cơ bản của mạch điện: mạch bình thường, mạch bị ngắn mạch, mạch bị đẳng thế dương, đẳng thế âm … là như thế nào?. Vẽ hình cho từng trường hợp (đấu nối tiếp 3 đèn có công suất như nhau, đấu nối tiếp 2 đèn có công suất khác nhau)

4. Đo điện áp tại điểm là như thế nào? đo điện áp rơi là như thế nào? Ghi lại giá trị điện áp tại điểm, điện áp rơi đo được trên câu 3

5. Đấu mạch điện điều khiển còi (mạch còi đấu trước công tắc máy), làm theo hướng dẫn, vẽ sơ đồ mạch còi (2 sơ đồ) khi công tắc còi mở và khi công tắc còi đóng thì giá trị điện áp đo được tại các điểm đo là bao nhiêu?

Làm bài xong thì nộp tập (lật ngay chỗ đang làm) để thầy kiểm tra.

Hướng dẫn cụ thể:

1. Sử dụng đồng hồ VOM để đo điện trở như thế nào? Ghi ra các bước, lưu ý bật thang đo qua thang nào thì đồng hồ bị cháy.

https://hocdienoto.com/hoc-dien-dien-tu-co-ban/hoc-dien-co-ban/bai-5-su-dung-dong-ho-vom/

2. Xác định chân ra của relay 4 chân thường mở, 4 chân thường đóng, relay 5 chân. Vẽ sơ đồ chân ra  thực tế và chú thích đầy đủ chân nào là 85, 86, 30, 87, 87a

https://hocdienoto.com/hoc-dien-dien-tu-co-ban/hoc-dien-co-ban/bai-6-xac-dinh-chan-ra-va-kiem-tra-relay/

3. Nguyên lý hoạt động cơ bản của mạch điện: mạch bình thường, mạch bị ngắn mạch, mạch bị đẳng thế dương, đẳng thế âm … là như thế nào?. Vẽ hình cho từng trường hợp (đấu nối tiếp 3 đèn có công suất như nhau, đấu nối tiếp 2 đèn có công suất khác nhau)

https://hocdienoto.com/hoc-dien-dien-tu-co-ban/hoc-dien-co-ban/bai-3-nguyen-ly-hoat-dong-co-ban-mach-dien-mot-chieu-tren-oto/

4. Đo điện áp tại điểm là như thế nào? đo điện áp rơi là như thế nào? Ghi lại giá trị điện áp tại điểm, điện áp rơi đo được trên câu 3

https://hocdienoto.com/hoc-dien-dien-tu-co-ban/hoc-dien-co-ban/bai-7-do-dien-ap-roi-dien-ap-tai-diem-do-tren-mach-dien-oto/

5. Đấu mạch điện điều khiển còi (mạch còi đấu trước công tắc máy), làm theo hướng dẫn, vẽ sơ đồ mạch còi (2 sơ đồ) khi công tắc còi mở và khi công tắc còi đóng thì giá trị điện áp đo được tại các điểm đo là bao nhiêu?

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-coi/

Buổi 2: Đo công tắc – đấu mạch điện chiếu sáng, tín hiệu xe tải

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard (dạng tích hợp trên cụm công tắc) xe tải (công tắc Sen Sen)

2. Vẽ mạch điện điều khiển đèn kích thước, đèn đầu sử dụng các công tắc trên

3. Vẽ mạch điện điều khiển đèn signal, đèn ưu tiên (dạng tích hợp trên cụm công tắc) sử dụng công tắc trên

4. Ai làm xong thì tra mạch còi trên xe

Làm bài xong thì nộp tập (lật ngay chỗ đang làm) để thầy kiểm tra.

Hướng dẫn cụ thể

1. Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard

2. Vẽ mạch điện điều khiển đèn kích thước, đèn đầu

3. Vẽ mạch điện điều khiển đèn signal, đèn ưu tiên

4. Ai làm xong thì tra mạch còi trên xe

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-coi/

Buổi 3: Ôn tập lại phần đấu mạch và kiểm tra hệ thống chiếu sáng – tín hiệu xe tải

Câu hỏi ôn tập:

1. Đấu mạch lại của buổi 2: mạch điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, mạch signal sử dụng bộ chớp 3 chân, mạch hazard sử dụng bộ chớp 3 chân công tắc tích hợp

2. Thực hành thêm phần đứt mạch: một bạn sau khi đấu mạch xong sẽ để cho bạn khác làm PAN đứt mạch. Lưu ý chỉ cắt đứt ở đầu dây, chỗ nối với domino. Sau đó, bạn đang làm bài sẽ dùng đèn thử để kiểm tra bị đứt ở đoạn nào.

3. Phải tự tay thực hành để nắm rõ. Chưa tới lượt mình làm thì ngồi quan sát, ghi chú cẩn thận.

4. Ai làm xong thì học tra mạch đèn phanh trên xe

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-den-phanh/

Buổi 4: Ôn tập tiếp theo cho thuần thục

Lưu ý: các bạn đã thuần thục nội dung này rồi thì đọc tài liệu phương pháp đọc sơ đồ, tra cầu chì trên xe

Tra mạch đèn lùi

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-den-lui/

Buổi 5: Kiểm tra cột 1

Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra đấu mạch: Đấu các mạch chiếu sáng, tín hiệu xe tải … Bài kiểm tra sẽ bị loại nếu vi phạm nguyên tắc an toàn: không đấu bộ nguồn bảo vệ, chạm mạch, đứt cầu chì … Thời gian làm bài là: 25 phút

2. Kiểm tra đứt mạch: Nếu đạt bài đấu mạch, người làm bài sẽ tạm tránh để cho một bạn khác làm PAN đứt mạch. Thí sinh sẽ sử dụng đồng hồ VOM, hoặc đèn kiểm tra để kiểm tra xem mạch điện bị đứt chỗ nào. Lưu ý không sử dụng phương pháp kiểm tra bằng mắt. Thời gian làm bài là: 10 phút

Buổi 6: Đo công tắc – đấu mạch điện chiếu sáng, tín hiệu xe du lịch (sử dụng bộ chớp 3 chân)

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard (loại rời) xe du lịch

2. Vẽ mạch điện điều khiển đèn kích thước, đèn đầu (đấu mạch âm chờ) cho công tắc trên

3. Vẽ mạch điện điều khiển đèn signal, đèn ưu tiên (đấu mạch hazard rời, sử dụng bộ chớp 3 chân) cho công tắc trên

4. Làm xong thì xem bài tra hệ thống chiếu sáng trên xe

Làm bài xong thì nộp tập (lật ngay chỗ đang làm) để thầy kiểm tra.

Hướng dẫn cụ thể

1. Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard (loại rời)

2. Vẽ mạch điện điều khiển đèn kích thước, đèn đầu (đấu mạch âm chờ)

3. Vẽ mạch điện điều khiển đèn signal, đèn ưu tiên (đấu mạch hazard rời, sử dụng bộ chớp 3 chân)

4. Làm xong thì xem bài tra hệ thống chiếu sáng trên xe

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-den-dau/

Buổi 7: Đo công tắc – đấu mạch điện chiếu sáng, tín hiệu xe du lịch (sử dụng bộ chớp 7 chân)

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Vẽ mạch điện điều khiển đèn signal, đèn ưu tiên (đấu mạch hazard rời, sử dụng bộ chớp 7 chân)

2. Ai làm xong thì tra mạch signal trên xe

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-bao-re/

Hướng dẫn cụ thể

Buổi 8: Ôn tập lại phần đấu mạch và kiểm tra hệ thống chiếu sáng – tín hiệu xe du lịch

Câu hỏi ôn tập:

1. Đấu mạch lại của buổi 6, 7: mạch điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, đèn signal sử dụng bộ chớp 3 chân – công tắc hazard rời, và mạch điều khiển đèn signal sử dụng bộ chớp 7 chân – công tắc hazard rời

2. Thực hành thêm phần đứt mạch: một bạn sau khi đấu mạch xong sẽ để cho bạn khác làm PAN đứt mạch. Lưu ý chỉ cắt đứt ở đầu dây, chỗ nối với domino. Sau đó, bạn đang làm bài sẽ dùng đèn thử để kiểm tra bị đứt ở đoạn nào.

3. Phải tự tay thực hành để nắm rõ. Chưa tới lượt mình làm thì ngồi quan sát, ghi chú cẩn thận.

Buổi 9: Kiểm tra cột 2

Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra đấu mạch: Đấu các mạch chiếu sáng, tín hiệu xe du lịch (sẽ chỉ định chọn 1 trong 2 bộ chớp để đấu mạch signal) … Bài kiểm tra sẽ bị loại nếu vi phạm nguyên tắc an toàn: không đấu bộ nguồn bảo vệ, chạm mạch, đứt cầu chì … Thời gian làm bài là: 25 phút

2. Kiểm tra đứt mạch: Nếu đạt bài đấu mạch, người làm bài sẽ tạm tránh để cho một bạn khác làm PAN đứt mạch. Thí sinh sẽ sử dụng đồng hồ VOM, hoặc đèn kiểm tra để kiểm tra xem mạch điện bị đứt chỗ nào. Lưu ý không sử dụng phương pháp kiểm tra bằng mắt. Thời gian làm bài là: 10 phút

Buổi 10: Thực hành máy khởi động

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Vẽ hình dạng bên ngoài máy khởi động, chú thích các cực 30, 50, C và E

2. Vẽ mạch điện điều khiển máy khởi động (có đầy đủ cuộn hút, cuộn giữ). Vẽ VOM thang đo điện trở, vị trí của 2 que đo khi kiểm tra điện trở cuộn giữ. Cấp điện để kiểm tra chức năng giữ

3. Vẽ mạch điện điều khiển máy khởi động (có đầy đủ cuộn hút, cuộn giữ). Vẽ VOM thang đo điện trở, vị trí của 2 que đo khi kiểm tra điện trở cuộn hút. Cấp điện để kiểm tra chức năng hút (kéo)

4. Vẽ mạch điện điều khiển máy khởi động (có đầy đủ cuộn hút, cuộn giữ). Vẽ đường cấp điện (màu đỏ) cho cuộn stator và cuộn rotor

5. Ai làm xong thì học tra mạch khởi động trên xe

Tổng cộng 4 hình

Làm bài xong thì nộp tập (lật ngay chỗ đang làm) để thầy kiểm tra.

Hướng dẫn cụ thể

Truy cập vào đường link sau để học đầy đủ về máy khởi động

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-may-phat-may-de/hoc-he-thong-khoi-dong-tu-de-den-kho-tu-ly-thuyet-den-thuc-hanh-tren-xe/

Buổi 11: Thực hành máy phát điện xoay chiều

Trả lời các câu hỏi sau (làm vào tập):

1. Vẽ hình nhận dạng cuộn dây stator. Kiểm tra cuộn dây stator

2. Vẽ hình nhận dạng cuộn dây rotor. Kiểm tra cuộn dây rotor

3. Vẽ hình nhận dạng bộ chỉnh lưu. Kiểm tra bộ chỉnh lưu

4. Vẽ hình nhận dạng tiết chế vi mạch. Vẽ đường cấp điện cho cuộn dây rotor

5. Ai làm xong thì học tra mạch khởi động trên xe

Tổng cộng 4 hình

Làm bài xong thì nộp tập (lật ngay chỗ đang làm) để thầy kiểm tra.

Hướng dẫn cụ thể

Truy cập vào đường link sau để học đầy đủ về máy phát điện xoay chiều

Học về máy phát

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-may-phat-may-de/may-phat-dien-xoay-chieu-tren-oto/

Học về tiết chế

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-may-phat-may-de/tiet-che-may-phat-dien-xoay-chieu-oto/

Buổi 12: Tổng kết điểm, kiểm tra lại các bạn chưa đạt

Kiểm tra cột 3, 4:

1. Điều kiện để được kiểm tra:

Đã đạt cột 1, cột 2

Phải làm đầy đủ các bài máy đề, máy phát đã giao (tổng cộng 8 câu, 8 hình)

2. Câu hỏi kiểm tra: Bốc thăm hỏi 2 trong số 8 câu trên (1 câu cho phần máy đề, và 1 câu cho phần máy phát)

3. Kiểm tra đủ 4 cột –> hoàn thành môn học

Kiểm tra các bài chưa đạt:

1. Các bạn kiểm tra không đạt cột 1 hoặc 2 hoặc cả 2 thì kiểm tra lại

2. Lưu ý: Phải hoàn thành kiểm tra trong buổi học cuối này

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai