Chương trình học lớp ngắn hạn “Phun xăng điện tử”
Thời lượng Thời gian học Học phí Đối tượng đăng ký học 72 tiết, 18 buổi học Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết Liên hệ Có kiến thức về căn bản điện ôtô   Buổi Nội dung Thiết bị Phụ trách 1 Lý thuyết về Hệ thống phun xăng điện tử Tài liệu… .