Chương trình học lớp ngắn hạn điện thân xe
KHÓA HỌC NGẮN HẠN ĐIỆN THÂN XE Nội dung chính: 1. Đọc được, tra được các thiết bị trên xe Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, BMW 2. Khắc phục được các hư hỏng cơ bản do bị hư hỏng mạch nguồn trên xe Toyota, Isuzu, Mitsubishi, BMW 3. Kiểm tra được các mạch điện điều khiển… .