Các nội dung chính trong môn học: Học các kiến thức cơ bản: sử dụng đồng hồ VOM, đo kiểm relay, đấu các mạch cơ bản Đấu mạch và kiểm tra mạch điện hệ thống chiếu sáng. Tra mạch nguồn hệ thống chiếu sáng trên xe (tùy tình hình) Đấu mạch và kiểm tra mạch… .