Cảm biến áp suất (Pressure Sensor)
Trên xe, áp suất là một trong các thông số cần đo nhất: Áp suất trên đường ống nạp (1-5bar) Áp suất hệ thống phanh (10 bar) Áp suất phanh hơi (16 bar) Áp suất lốp (5 bar) Áp suất nguồn cấp thủy lực cho các hệ thống thủy lực như phanh ABS (200 bar)… .