Cảm biến trục khuỷu – cảm biến trục cam
Tìm hiểu hoạt động của cảm biến trục khuỷu CKPS và cảm biến trục cam CMPS trên động cơ ôtô Video này mô tả nguyên lý hoạt động cơ bản nhất của 2 loại cảm biến quan trọng bậc nhất trên xe là: Cảm biến trục khuỷu (CKPS) Cảm biến trục cam (CMPS) Cảm biến… .