Học hệ thống báo áp suất lốp
Hệ thống báo áp suất lốp hiện nay không còn xa lạ, thường được tích hợp sẵn trên xe. Ngoài ra, nếu trên xe chưa được trang bị thì cũng được gắn dễ dàng. Hệ thống về cơ bản gồm có 1 màn hình hiển thị, 1 hộp điều khiển, 1 bộ thu tín hiệu… .