Học hệ thống chống trộm
Tìm hiểu hệ thống chống trộm trên Camry 2007 Hệ thống chống trộm trên Camry 2007 dùng chung các thiết bị với hệ thống Wireless Door Lock: Door Control Receiver (bộ nhận sóng từ chìa – remote), door courtesy sw (công tắc báo cửa mở), unlock warning sw (công tắc báo có chìa trong ổ… .