Bài 2: Học hệ thống nâng hạ cửa sổ
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển hệ thống nâng hạ cửa sổ loại ngắt dương, và loại ngắt âm 2. Cách xác định các chân ra của từng loại công tắc. Đo kiểm hoạt động của mạch điện trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của… .

Bài 6: Học Shift Lock
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống shift lock 2. Kiểm tra hệ thống shift lock trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của Hocdienoto Nguyên lý hoạt động mạch điện shift lock cơ bản Trên bàn phím máy tính (computer), hay trên bàn phím máy tính (calculator)… .

Bài 5: Học đồng hồ báo trên ôtô – Combination Meter
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của các đèn báo, đèn cảnh báo, đồng hồ báo trên ô tô loại cơ và loại điều khiển điện tử 2. Đấu mạch, kiểm tra táp lô trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu các đồng hồ đo và… .

Bài 4: Học điều khiển ghế điện ôtô
Nội dung chính: 1. Nguyên lý hoạt động của các công tắc điều khiển, các motor. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 2. Cách xác định chân ra, kiểm tra công tắc, kiểm tra mạch điện trên mô hình và trên xe Phấn 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu mạch điện điều… .

Bài 3: Học mạch điều khiển kính chiếu hậu
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động công tắc điều khiển gương, motor điều khiển gương. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển gương chiếu hậu 2. Đấu mạch điều khiển gương chiếu hậu. Kiểm tra motor, công tắc, và kiểm tra mạch điện điều khiển trên mô hình và trên xe Phần… .

Bài 1: Học mạch điều khiển motor gạt nước
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển gạt nước loại đấu motor dương sẵn, loại đấu motor âm sẵn. 2. Cách xác định chân ra các công tắc điều khiển motor gạt nước, xác định chân ra các motor gạt nước 3. Kiểm tra motor gạt nước, công tắc… .