Bài 4: Học điều khiển ghế điện ôtô
Nội dung chính: 1. Nguyên lý hoạt động của các công tắc điều khiển, các motor. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 2. Cách xác định chân ra, kiểm tra công tắc, kiểm tra mạch điện trên mô hình và trên xe Phấn 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu mạch điện điều… .