Học hệ thống chống trộm
Tìm hiểu hệ thống chống trộm trên Camry 2007 Hệ thống chống trộm trên Camry 2007 dùng chung các thiết bị với hệ thống Wireless Door Lock: Door Control Receiver (bộ nhận sóng từ chìa – remote), door courtesy sw (công tắc báo cửa mở), unlock warning sw (công tắc báo có chìa trong ổ… .

Học hệ thống túi khí
Nội dung chính 1. Nguyên lý làm việc của hệ thống túi khí 2. Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục Phần 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu hoạt động của túi khí và bộ căng đai khẩn cấp Túi khí và bộ căng đai khẩn cấp là 2 bộ chấp hành… .

Học hệ thống Immobiliser
Tìm hiểu hệ thống Immobiliser trên Camry 2007 Immobiliser hay Immobilizer? Engine Immobiliser System là hệ thống chống trộm? Engine Immobiliser System là hệ thống khởi động? Engine Immobiliser System là hệ thống điều khiển động cơ? Để trả lời các câu hỏi trên, Hocdienoto sẽ cùng bạn tìm hiểu hệ thống này Hocdienoto.com… .

Hoc hệ thống Smart Key
Tìm hiểu hoạt động hệ thống Smart Key Hệ thống Smart Key sử dụng chìa khóa thông minh (Smart Key) đã đăng ký (với các thiết bị điều khiển trong xe), nhận sóng LF (Low Frequency), và phản hồi sóng RF (Radio Frequency) cho Smart Key Module. Nếu hợp lệ, SMK Module sẽ gửi thông… .