Bài 2: Học mạch điện điều khiển còi
Nội dung chính: 1. Nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển còi 2. Kiểm tra, khắc phục các hư hỏng thường gặp trên mạch còi Phần 1: Các video của hocdienoto Mạch điều khiển còi là mạch đơn giản trên hệ thống điện ô tô, có tương đối đầy đủ các thiết bị trên… .