Mục tiêu của Hocdienoto.com
Người học về ô tô (là sinh viên, hoặc không phải sinh viên) luôn phải gặp các vấn đề sau: Trước khi học: Học ngành nào cho phù hợp: Làm đồng sơn, làm thợ máy gầm, hay thợ điện Trong khi học: Học như thế nào cho hiệu quả: tham khảo tài liệu ở đâu,… .

Chương trình học lớp ngắn hạn “Điện thân xe nâng cao 1”
 KHÓA NGẮN HẠN ĐIỆN THÂN XE   Thời lượng Thời gian học Học phí Đối tượng đăng ký học 72 tiết, 18 buổi học Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết, học trong 2 tháng Liên hệ Đã hoàn thành khóa học lớp điện thân xe cơ bản Buổi học Nội dung học Thiết… .