Cơ hội được làm việc tại Mercedes Benz của học sinh cấp 3
Hoàn cảnh Ngày 22/10/2019 Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 vừa ký kết hợp tác với Mercedes Benz Việt Nam và phòng Công nghiệp Thương mại Đức để đào tạo nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức đối với ngành Cơ điện tử ô tô Đây là lần đầu tiên,… .