Các nội dung chính trong môn học: Đấu mạch và kiểm tra mạch điện hệ thống gạt nước. Tra mạch nguồn hệ thống gạt nước trên xe (tùy tình hình) Đấu mạch và kiểm tra mạch điện hệ thống nâng hạ cửa sổ. Tra mạch nguồn hệ thống nâng hạ cửa sổ trên xe (tùy… .