Giới thiệu

Các hệ thống điện trên các xe hiện đại ngày càng nhiều. Tuy nhiên, số lượng thợ điện ô tô lại rất ít. Do:

  1. Người học bị hổng kiến thức cơ bản, nhưng không biết bắt đầu lấy lại căn bản từ đâu, lấy lại căn bản bằng cách nào
  2. Không có tài liệu tham khảo hoặc không biết cách kiếm tài liệu, nhất là tài liệu tiếng Anh
  3. Người học ít có điều kiện va chạm thực tế, được trực tiếp thực hành trên xe

Do đó, trang này hướng dẫn, giúp người học:

  1. Trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho người chưa biết gì về điện
  2. Hỗ trợ học thực hành từ cơ bản đến nâng cao.
  3. Hỗ trợ học thực hành trên xe đời cao, học các hệ thống hiện đại

Số điện thoại tư vấn 0937 681 703 – 0964.863.139