Trang chủBài tập điện tử cơ bản

Bài 2: Các bài tập điện tử cơ bản trên ôtô

Bài 2: Các bài tập điện tử cơ bản trên ôtô
Like Tweet Pin it Share Share Email

Nội dung chính:

Làm các bài tập điện tử cơ bản

Các mạch điện này là các mạch tiết chế ổn áp của máy phát, mạch IC điều khiển đánh lửa

link các bài tập mẫu (có lời giải)

https://hocdienoto.com//bit.ly/2SZUwIR

Bài tập 1: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 2: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 3: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 4: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 5: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 6: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa loại Hall được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 7: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 8: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 9: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 10: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 11: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 12: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa được thay bằng khóa K, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 13: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bài tập 14: Đây là mạch điện tiết chế bán dẫn của máy phát điện xoay chiều trên ô tô, cuộn dây rotor được thay bằng bóng đèn, để cho người mới học không bị rối

Bước 3: Đọc các tài liệu tiếng Anh

https://hocdienoto.com//bit.ly/2qFaOdW

https://hocdienoto.com//bit.ly/2K9D6Eo

https://hocdienoto.com//bit.ly/34NoeTZ

https://hocdienoto.com//bit.ly/2Xd97kl

https://hocdienoto.com//bit.ly/32A0od0

https://hocdienoto.com//bit.ly/2rAnByZ

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai