Trang chủCác linh kiện chủ động

Bài 1: Điện tử cơ bản trên ôtô

Bài 1: Điện tử cơ bản trên ôtô
Like Tweet Pin it Share Share Email

Các nội dung chính:

1. Các nguyên lý cơ bản về điện tử thường được ứng dụng trên ô tô:

Cầu phân áp (chia áp, chiết áp)

Hoạt động của các diode, phân biệt diode thường và diode zener

Hoạt động của transistor 2 mối nối (transistor BJT) loại NPN và PNP

Link dowload tài liệu tiếng Việt

https://hocdienoto.com//bit.ly/34QO9u6

link download tài liệu Toyota (tiếng Việt)

https://hocdienoto.com//bit.ly/33DcAej

Phần 1: Video điện tử ôtô cơ bản của hocdienoto

Phần 2: Các video tham khảo

Capacitors Explained – The basics how capacitors work working principle

Capacitors Explained, in this tutorial we look at how capacitors work, where capacitors are used, why capacitors are used, the different types. We look at capacitors in Power factor and full bridge rectifiers to convert AC to DC.

How Capacitors Work

Capacitors can store electrical energy and discharge it quickly, powering things like flash bulbs and starter motors.

How to Test a Capacitor with a Multimeter and LCR Meter

The video demonstrates several ways to check a capacitor using a digital and analog multimeters and an LCR meter.

12v 100A Super Capacitor Battery for High Current DC Motor – Amazing Idea

Giải thích về điốt – Những điều cơ bản về cách điốt làm việc theo nguyên tắc pn

Điốt Giải thích, trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét cách điốt hoạt động, nơi điốt được sử dụng, tại sao điốt được sử dụng, các loại khác nhau. Chúng tôi xem xét các điốt trong một nửa và chỉnh lưu cầu đầy đủ để chuyển đổi AC thành DC.

Inductors Explained – The basics how inductors work working principle

Inductors Explained, in this tutorial we look at how inductors work, where inductors are used, why inductors are used, the different types. We take an in depth look at how the circuits perform with a parallel resistive and inductive load as well as their profile with an oscilloscope.

Solenoid Basics Explained – Working Principle

Solenoid basics explained. In this video we take a look at the electromagnetic field of a solenoid coil. Learning how magnets work and how they can be used to control solenoids and solenoid valves. Working principles and working animations.

How does a Transformer work – Working Principle electrical engineering

How does a transformer work. In this video we’ll be looking at how a transformer works covering the basics with transformer working animations and explanations to understanding the working principle. We’ll cover how to creating a magnetic field with electricity, Why only Alternating current can only be used in transformers, How a basic transformer works, step up and step down transformers, transformer connections and windings, Three phase transformers, Delta Wye connections.

 

Hocdienoto.com

 

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai