Trang chủHệ thống điện phụ khác

Bài 6: Học Shift Lock

Bài 6: Học Shift Lock
Like Tweet Pin it Share Share Email

Nội dung chính

1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống shift lock

2. Kiểm tra hệ thống shift lock trên mô hình và trên xe

Phần 1: Các video của Hocdienoto

Nguyên lý hoạt động mạch điện shift lock cơ bản

Trên bàn phím máy tính (computer), hay trên bàn phím máy tính (calculator) có phím shift. Thường thì chức năng này nó nằm chìm. Ví dụ muốn kích hoạt chức năng chìm nào đó, người dùng sẽ nhấn nút shift, sau đó sẽ nhấn nút mà mình muốn sử dụng chức năng chìm của nút đó.

Trên ôtô cũng vậy, ngoài các chức năng lock (nổi) như: lock cửa, mã khóa động cơ (immobiliser, smart key system) thì còn có hệ thống lock chìm (shift lock), hệ thống này sẽ khóa một số thiết bị nếu nó nhận thấy không an toàn cho người dùng. Video sau đây sẽ giúp chúng ta tìm hiểu các kiến thức cơ bản về shift lock

Khảo sát mạch điện shift lock

Mạch điện Shift lock được coi là một hệ thống an toàn, có công dụng cho hay không tài xế cài tay số (hộp số tự động) khi đã đủ điều kiện an toàn. Ngoài ra, shift lock cũng điều khiển việc lock vô lăng. Video này khảo sát các thiết bị để người học có cái nhìn cơ bản trước khi tiến hành các bước nâng cao

Tìm hiểu hoạt động của công tắc máy ôtô 

Công tắc máy loại đơn giản nhất có 3 chân, 3 chế độ. Hiện nay, trên xe sử dụng các công tắc máy nhiều chân, nhiều chế độ. Video này cùng bạn tìm hiểu một số chức năng trên công tắc máy ô tô nhé

Khảo sát shift lock và các công tắc vị trí tay số hộp số tự động

Video này giới thiệu cho các bạn solenoid của shift lock và các công tắc vị trí tay số, giúp các bạn dễ hình dung khi học mạch điện này.

Phần 2: Các video tham khảo thêm

How a Shifter Works

Here’s how the automatic transmission shifter on your center console works to shift gears.

The gear shifter on your car is responsible for providing the driver an input method to changing the direction of the transmission in an automatic car. It is also a safety device preventing the shifter from being bumped into gear, ruining the transmission.

Two mechanisms are at play, to protect those around the vehicle and the transmission itself. The park – brake lockout secures the shifter in the P position until the key is in the ignition and the brake is depressed. The shift control computer, located underneath the shifter, will determine if these conditions are met and activate a solenoid to move a tab to allow the shifter to move.

The second mechanism at play is a detent rod that glides along a toothed profile. The rod must be pushed down (the button on the shifter depressed) in order for it to move into gear.

Manual transmissions do not have a park lockout or a toothed profile preventing certain gears from being selected, and hence must be used with caution.

This shifter was taken out of a 2001 Toyota Corolla with a 4 speed automatic transmission.

Toyota Stuck in Park/Will Not Shift Into Any Gear – P0504 and P0571

Toyota Stuck in Park/Will Not Shift Into Any Gear – P0504 and P0571. In this video I show how I diagnose and fix a Toyota Sienna that is stuck in park. The gear selector on this van would intermittently stay in park and not shift into any gear. This vehicle couldn’t be driven when this was happening and had the following Diagnostic Trouble Codes (DTCs): P0504 Brake Switch A/B Correlation and P0571 Brake Switch A Circuit. A bad Brake Light Switch (Stop Lamp Switch Assembly) is a common reason this can happen. The exact vehicle in this video is a 2006 Toyota Sienna CE.

Shifter Stuck In Park – It Was A SIMPLE Fuse

Shifter Stuck In Park. There may be multiple reason for your shifting not being able to move out of park. I replaced my brake light switch with a switch with adaptive cruise control and without adaptive cruise control. Neither worked or got my shifter out of park. I then went to the next easiest thing.

I looked at a fuse diagram and found that my cruise control, automatic transmission shifter, and brake lights all were connected to one fuse. I replaced the broken fuse and all these problems were fixed.

Here are some reasons for your shifter getting stuck in park:

1. Emergency Brake (Parking Brake) Not Set

2. Knob is stuck on brake light switch or gear shift sensor or stop light switch

3. Fuse

4. Faulty Shift Interlock Solenoid

5. On an incline and the parking brake is not being released (push car forward, release parking brake, shift the car, fix parking brake issue before you park on an incline again)

6. Vehicle Ignition Switch fail

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai