Trang chủHọc còi

Bài 2: Đấu và kiểm tra mạch còi đơn giản

Bài 2: Đấu và kiểm tra mạch còi đơn giản
Like Tweet Pin it Share Share Email

Đấu mạch, kiểm tra mạch còi đơn giản

Phần này hướng dẫn đấu một mạch còi đơn giản, thực hành kiểm tra điện áp để kiểm chứng lại các nội dung lý thuyết đã học.

Cần phân biệt được mạch điện thay đổi như thế nào khi công tắc còi đóng, và khi công tắc còi mở.

Điện áp trước tải, và điện áp sau tải. Đặc điểm khi đo sau tải mạch có mát, khi đo sau tải mạch không có mát.

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai