Trang chủĐiều hòa loại cơ

Bài 1: Học nguyên lý hệ thống điều hòa trên ôtô

Bài 1: Học nguyên lý hệ thống điều hòa trên ôtô
Like Tweet Pin it Share Share Email

Nội dung chính

1. Nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa trên ô tô

2. Tham khảo thêm hệ thống lạnh trên các thiết bị lạnh gia dụng

Phần 1: Các video của hocdienoto

Tìm hiểu hệ thống lạnh trên xe loại sử dụng van tiết lưu

Hệ thống làm lạnh trên xe thường có 2 kiểu, loại sử dụng van tiết lưu (expansion valve), loại này được sử dụng rộng rãi. Và loại sử dụng ống mao dẫn (orifice tube), ít sử dụng trên xe, nhưng dùng cho tủ lạnh, máy lạnh nhiều. Video này cùng tìm hiểu hệ thống lạnh loại sử dụng van tiết lưu

Tìm hiểu hoạt động hệ thống lạnh sử dụng ống mao (tủ lạnh)

Hệ thống làm lạnh trên xe thường có 2 kiểu, loại sử dụng van tiết lưu (expansion valve), loại này được sử dụng rộng rãi. Và loại sử dụng ống mao dẫn (orifice tube), ít sử dụng trên xe, nhưng dùng cho tủ lạnh, máy lạnh nhiều. Video này cùng tìm hiểu hệ thống lạnh loại sử dụng ống mao. Do trên xe ít thấy nên học đỡ trên tủ lạnh

Tìm hiểu hệ thống lạnh sử dụng ống mao (tủ đông)

Tủ đông là loại làm lạnh trực tiếp, tức là không thông qua quạt giàn lạnh, thành tủ lạnh sẽ đóng tuyết, truyền lạnh vào trong khoang. Video này giới thiệu tiếp theo kiểu làm lạnh sử dụng ống mao. Giúp người học dễ có sự so sánh giữa điện lạnh gia dụng và điện lạnh trên xe

Phần 2: Các video tham khảo thêm

AC WORKING ANIMATION

2000 Silverado AC Condenser & Radiator, Receiver Dryer, and Orifice Tube

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai