Bài 4: Các bài tập phần điện cơ bản ôtô
Trong phần này sẽ luyện tập để người học hiểu được nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều. Mỗi bài tập là một trường hợp cụ thể để học tập Hướng dẫn học sao cho hiệu quả: Chuẩn bị một cuốn tập (A4 càng tốt) Sau đó vẽ sẵn các hình, các sơ… .