Trang chủĐồ án

Đồ án học phần (dịch, tổng hợp tài liệu)

Đồ án học phần (dịch, tổng hợp tài liệu)
Like Tweet Pin it Share Share Email

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT (DỊCH, TỔNG HỢP TÀI LIỆU)

Bước 1: Lên internet tìm kiếm thông tin về đề tài mình đang tìm hiểu. Gõ từ khóa bằng tiếng Việt trước, sau đó gõ các từ khóa bằng tiếng Anh để tìm kiếm các tài liệu tiếng Anh

Gợi ý: Có thể sử dụng các từ điển chuyên ngành để dịch, các từ điển chuyên ngành hiện nay có rất nhiều trên các app trên điện thoại

Bước 2: Đọc các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt trước, đọc cả các nội dung từ lý thuyết đến thực hành liên quan đến đề tài

Bước 3: Đọc, dịch các tài liệu có liên quan bằng tiếng Anh

  • Không cần phải nhất thiết dịch sát nghĩa
  • Nên tập trung vào các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ. Các lời diễn giải cần tập trung giải thích các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ …

Bước 4: VIẾT BÁO CÁO. CUỐN BÁO CÁO CÓ CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU

Bìa báo cáo. download theo mẫu dưới

https://hocdienoto.com//bit.ly/2rWQ6a3

Tờ giao nhiệm vụ

https://hocdienoto.com//bit.ly/2PjszIe

Lời mở đầu

Lời cám ơn

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn

Danh mục các hình ảnh (để tra hình ảnh ở trang nào)

Danh mục bảng biểu (để tra bảng biểu ở trang nào)

  • Chương 1: Mở đầu

Lý do chọn đề tài

Mục tiêu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Kế hoạch nghiên cứu (đề tài có những ai tham gia, cụ thể từng người làm gì, làm trong thời gian bao lâu, sử dụng công cụ nào để làm (nếu có) …)

  • Chương 2: Tổng quan (các kiến thức tổng quát về hệ thống đang tìm hiểu, lên internet tham khảo)

Gợi ý: Mô tả các kiến thức tổng quan, các kiến thức cơ bản mà một người chưa biết gì có thể đọc hiểu. Dạng như một bài viết mô tả, một bài đăng các thông tin, không đi sâu vào chuyên môn

  • Chương 3: Nguyên lý hoạt động của hệ thống (tham khảo tài liệu sẵn có bằng tiếng Việt). Cộng thêm phần mới dịch.

Gợi ý: Phần này trình bày các nội dung nền tảng, cái mà chúng ta dựa vào nó để tiến hành các bước kế tiếp. Các kiến thức được sắp đặt từ dễ đến khó.

Ví dụ: Đang cần tìm nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng. Trước tiên, hệ thống chiếu sáng có các thiết bị gì, nằm ở vị trí nào trên xe, điều khiển như thế nào (các kiến thức của tài xế). Kế đó, nói về nguyên lý hoạt động của hệ thống (đi sâu vào chuyên môn). Cuối cùng là mở rộng kiến thức. Đã nêu nguyên lý HT chiếu sáng của Toyota, giờ thêm của Ford (các hãng xe Châu Âu)…

Nó trả lời cho câu hỏi:

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống (phần chương sau) dựa vào kiến thức nào?

  • Chương 4: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống (tham khảo tài liệu sẵn có bằng tiếng Việt). Cộng thêm phần mới dịch.

Gợi ý: Trình bày các nội dung liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa. Cần chú ý, ưu tiên đưa vào các hình ảnh minh họa

  • Chương 5: Kết luận – kiến nghị (đã làm được gì, chưa làm được gì, khó khăn chỗ nào, cần kiến nghị gì cho các đồ án tương tự của khóa sau)

Phụ lục

Tài liệu tham khảo. Tham khảo cách trích dẫn TLTK tại đây

https://hocdienoto.com//bit.ly/38bNHsy

link download bài mẫu

https://hocdienoto.com//bit.ly/2XAmUBn

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai