Trang chủHệ thống điện - điện tử ôtô

Các buổi học Hệ thống điện – điện tử ôtô (60 tiết/ 15 buổi/ 4 tiết)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Buổi 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản 

1. Ôn lại các kiến thức cơ bản

Ký hiệu cơ bản trên sơ đồ đấu dây trên ô tô

Muốn hiểu được sơ đồ đấu dây, cần hiểu các quy ước về sơ đồ, trong đó có các ký hiệu cơ bản. Vì là quy ước nên chỉ có thực thi theo, không sáng chế, sáng tạo ra các ký hiệu khác. Tất cả các ký hiệu đều có ý nghĩa của nó, hiểu các ký hiệu sẽ giúp ta nhớ lâu hơn

Nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều trên ôtô

Nguyên lý cơ bản nhất của mạch điện một chiều giống như nước chảy. Chảy từ nơi cao xuống nơi thấp. Dòng điện chảy từ nơi có điện áp cao đến nơi có điện áp thấp. Trong các tài liệu hãng, người ta cố ý bố trí sơ đồ điện cho thuận người dùng, vì vậy ta nhìn mạch điện thường đi từ trên xuống dưới.

Đấu mạch điện cơ bản nhất trên ôtô

Các nguyên lý cơ bản nhất của một mạch điện: Đẳng thế dương, đẳng thế âm, ngắn mạch trực tiếp, mắc nối tiếp, mắc song song … Tại sao khi đấu nối tiếp đèn báo pha và đèn cốt thì đèn báo pha sáng mà đèn cốt không sáng. Tại sao cuộn kéo mắc nối tiếp cuộn cảm của motor khởi động thì cuôn kéo có điện mà motor lúc này chưa quay …

Hướng dẫn cách vẽ, làm bài tập về điện ôtô

Đa phần các bạn mới học điện đều có thói quen vẽ sơ đồ như một bức tranh, hoặc là vẽ từ trên xuống, hoặc là vẽ từ trái qua, hoặc là thấy chỗ nào vẽ chỗ đó. Kết quả là mất thời gian mà sơ đồ lại thường bị sai, học nhiều nhưng không hiệu quả. Trong quá trình học lý thuyết, bạn phải phân biệt được mạch điều khiển, mạch cấp điện cho tải. Đây là bước khởi đầu cho việc bạn hình dung ra mạch điện hoạt động như thế nào. Sau khi bạn đã phân biệt được mạch điều khiển và mạch qua tải, thì khi bạn học đấu mạch, bạn cũng sẽ đấu theo thứ tự như vậy, đấu mạch điều khiển trước rồi kiểm tra, nếu mạch điều khiển hoạt động tốt thì sẽ đấu tiếp mạch qua tải. Làm như vậy bạn sẽ chắc chắn mạch điện của mình sẽ hoạt động, bởi vì nếu có trục trặc thì bạn sẽ phát hiện ra liền và xử lý nó.

2. Làm bài tập sau: Vẽ sơ đồ sau (thành 3 sơ đồ giống nhau):

Bài tập 1_điện cơ bản

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 bật On1, công tắc 2 bật On, công tắc 3 bật On1

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 bật On1, công tắc 2 bật On, công tắc 3 bật On2

c. Sơ đồ 3: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

3. Làm bài tập sau: Vẽ sơ đồ sau (thành 3 sơ đồ giống nhau):

Bài tập 2_điện cơ bản

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 bật On1, công tắc 2 bật On, công tắc 3 bật On1

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc 1 bật On1, công tắc 2 bật On, công tắc 3 bật On2

c. Sơ đồ 3: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

Buổi 2: Học mạch còi, đèn phanh, đèn lùi

Làm các bài tập sau:

1. Vẽ 3 sơ đồ mạch điện điều khiển còi:

Sơ đồ mạch điều khiển còi (bài tập Toyota)

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc điều khiển còi mở. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo khi công tắc điều khiển còi mở?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc điều khiển còi đóng. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo khi công tắc điều khiển còi đóng?

c. Sơ đồ 3: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Khảo sát mạch điện điều khiển còi

Kiểm tra mạch điện điều khiển còi

Xem đầy đủ các nội dung về mạch điện điều khiển còi tại đây

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-coi/

2. Vẽ 2 sơ đồ mạch điện điều khiển đèn phanh:

Mạch điện điều khiển đèn phanh Camry 2007

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc phanh mở. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo (là các vị trí giắc nối) khi công tắc phanh mở?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc phanh đóng. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo (là các vị trí giắc nối) khi công tắc phanh đóng?

Video hướng dẫn

Khảo sát mạch đèn phanh Camry 2007

Kiểm tra mạch đèn phanh Camry 2007

Xem toàn bộ nội dung về mạch điện điều khiển đèn phanh ở đây

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-den-phanh/

2. Vẽ 2 sơ đồ mạch điện điều khiển đèn lùi:

Mạch điều khiển đèn lùi Camry 2007

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc cài số lùi mở. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo (là các vị trí giắc nối) khi công tắc cài số lùi mở?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc cài số lùi đóng. Chú thích điện áp đo được tại các điểm đo (là các vị trí giắc nối) khi công tắc cài số lùi đóng?

Xem toàn bộ nội dung về mạch điện điều khiển đèn lùi tại đây

https://hocdienoto.com/hoc-dien-than-xe/hoc-den-coi/hoc-mach-dieu-khien-den-lui/

Buổi 3: Học mạch điện hệ thống chiếu sáng

Làm các bài tập sau 

1. Vẽ 4 sơ đồ mạch điện điều khiển đèn đầu (loại đấu dương chờ):

Bài tập 6_điện cơ bản

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc chính (light control SW) bật Off, công tắc chuyển (dimmer SW) bật Flash?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc chính (light control SW) bật Head, công tắc chuyển (dimmer SW) bật Low?

c. Sơ đồ 3: Vẽ nguyên lý hoạt động khi light control SW bật Head, dimmer SW bật High?

d. Sơ đồ 4: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

2. Vẽ 4 sơ đồ mạch điện điều khiển đèn đầu (loại đấu âm chờ):

Bài tập 7_điện cơ bản

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc chính (light control SW) bật Off, công tắc chuyển (dimmer SW) bật Flash?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc chính (light control SW) bật Head, công tắc chuyển (dimmer SW) bật Low?

c. Sơ đồ 3: Vẽ nguyên lý hoạt động khi light control SW bật Head, dimmer SW bật High?

d. Sơ đồ 4: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

Buổi 4: Học mạch điện hệ thống tín hiệu 

Làm các bài tập sau 

1. Vẽ 4 sơ đồ mạch điện báo rẽ sử dụng công tắc hazard tích hợp:

Mạch điện báo rẽ_hazard tích hợp

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật right (phải)?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật left (trái)?

c. Sơ đồ 3: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc hazard bật on?

d. Sơ đồ 4: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

2. Vẽ 4 sơ đồ mạch điện báo rẽ sử dụng công tắc hazard rời:

a. Sơ đồ 1: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật right (phải)?

b. Sơ đồ 2: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật left (trái)?

c. Sơ đồ 3: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc hazard bật on?

d. Sơ đồ 4: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Video hướng dẫn

Buổi 5: Học mạch điện hệ thống chiếu sáng – tín hiệu (công tắc xe tải)

Xem trước các video hướng dẫn

Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard

Đối với những người mới học điện ô tô, khi đo chân ra công tắc đèn thì gặp nhiều khó khăn: 1. Không biết biểu diễn bằng cách nào (hiểu được cách vẽ sẽ vẽ được cho người khác hiểu, và hiểu được sơ đồ của người khác vẽ) 2. Đo thấy nhiều chân thông nhau, không biết chân nào ra chân nào, bị rối 3. Chưa hình dung, cùng như hình thành ra phương pháp đo. Video này hy vọng sẽ giúp các bạn mới học dễ hình dung hơn

Khi vẽ, xác định chân ra nếu có sự xuất hiện thêm cụm công tắc gạt nước, cụm công tắc phun nước thì cần lưu ý ở chế độ off của công tắc gạt nước có 2 chân thông nhau. Nếu tính luôn cặp chân của chế độ Hazard off, thì có tổng cộng 2 nhóm thông nhau. Nói tóm lại, việc hiểu nguyên lý hoạt động trước sẽ giúp ích rất nhiều vào quá trình xác định chân ra của các công tắc.

Làm các bài tập sau 

1. Vẽ 4 sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng tín hiệu công tắc xe tải:

Mạch điện hệ thống chiếu sáng tín hiệu công tắc xe tảia. Sơ đồ 1: Đối với mạch điện chiếu sáng: Vẽ nguyên lý khi công tắc light control bật Tail, công tắc dimmer bật low?. Đối với mạch điện báo rẽ: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật right (phải)?

b. Sơ đồ 2: Đối với mạch điện chiếu sáng: Vẽ nguyên lý khi công tắc light control bật head, công tắc dimmer bật low?. Đối với mạch điện báo rẽ: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc máy bật on, công tắc hazard bật off, công tắc signal (xinhan) bật left (trái)?

c. Sơ đồ 1: Đối với mạch điện chiếu sáng: Vẽ nguyên lý khi công tắc light control bật head, công tắc dimmer bật high?. Đối với mạch điện báo rẽ: Vẽ nguyên lý hoạt động khi công tắc hazard bật on?

d. Sơ đồ 4: Để trống, sẽ làm bài khi lên vấn đáp

Buổi 6: Học mạch điện hệ thống chiếu sáng – tín hiệu (công tắc xe du lịch)

1. Đo và vẽ sơ đồ chân ra (dạng bảng) công tắc điều khiển đèn kích thước, đèn đầu, công tắc signal, công tắc hazard (loại rời)

Công tắc trên Camry 1999 khác với công tắc trên xe tải (Sen Sen) ở chỗ: 1. Trên công tắc xe tải, muốn các chân thông nhau, ta phải bật công tắc Light Control SW (công tắc bật đèn đầu) ở chế độ Head. Tuy nhiên, đối với công tắc Camry 1999 thì không cần phải bật vẫn đo được 2. Trạng thái đơn giản nhất trên Sen Sen là có 2 nhóm chân thông nhau (gạt nước và hazard). Trong khi đó trên Camry 1999 thì chỉ có 1 nhóm thông nhau (gạt nước)

Các công tắc của Toyota có thể sử dụng cho nhiều dòng xe, trên video này là công tắc đèn có thể sử dụng cho Camry 1999, Lexus 2002 … Từ mã phụ tùng, tra trên Google để tra đời xe sử dụng, sau đó tra cứu bằng các phần mềm như Toyota TIS, Alldata, Ondemand. Trên điện thoại bạn có thể tải về các app về sơ đồ mạch điện, ví dụ như Carmin …. Từ phần mềm tra ra sơ đồ, tài liệu hướng dẫn, người học dễ dàng tiếp cận kiến thức, việc học điện ô tô sẽ trở nên dễ dàng, mà hiệu quả.

2. Vẽ sơ đồ đấu dây hệ thống đèn Camry 1999

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai