Tìm hiểu về cảm biến oxy
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của cảm biến oxy, phân biệt cảm biến oxy và cảm biến A/F 2. Chẩn đoán, khắc phục một số hư hỏng thường gặp Phần 1: Các video của Hocdienoto Phần 2: Các video tham khảo thêm [Xe oto] Cảm Biến Oxy là gì? Cách Kiểm Tra… .

Các hư hỏng liên quan đến hệ thống kiểm soát khí xả
Nội dung chính 1. Phân tích các hư hỏng thông thường của hệ thống kiểm soát khí xả 2. Cách khắc phục Phần 1: Các video của Hocdienoto Phần 2: Các video tham khảo thêm [Xe oto]Tại sao biết cảm biến cho bầu lọc than hoạt tính bị hư?Giải thích chi tiết Hocdienoto.com… .