Bài 12: Học điều khiển hệ thống lạnh ôtô
Các nội dung chính 1. Học nguyên lý điều khiển các motor servo 2. Học các cảm biến đầu vào 3. Học các cơ cấu chấp hành đầu ra 4. Học nguyên lý điều khiển của các bộ điều khiển Tìm hiểu hoạt động các motor servo (loại motor thường) trong hệ thống điều hòa… .

Các tài liệu trong chuyên mục học điện lạnh ôtô
Các tài liệu tham khảo trong chuyên mục học điện lạnh https://bit.ly/2FORKl8 https://bit.ly/3hsQemM https://bit.ly/31nGGnr https://bit.ly/34r9hu0 https://bit.ly/34vHh8B https://bit.ly/31iIDBt https://bit.ly/3ldo01g https://bit.ly/2CRQc8J https://bit.ly/2YoyZeQ https://bit.ly/3glT4sh https://bit.ly/2Ei68lr Sơ đồ Camry 2002 XLE https://bit.ly/3lakPaR… .

Bài 8: Đấu mạch điều khiển quạt giàn lạnh hệ thống điều hòa ôtô
Đấu mạch điều khiển quạt giàn lạnh Camry 1999 (loại điện trở) Quạt giàn lạnh lấy gió từ ngoài (hoặc trong xe), thổi qua két lạnh (két sưởi – nếu có), qua các cửa (cửa trung tâm, cửa bên, cửa dưới chân, cửa sưởi kính chắn gió). Quạt có thể bật mà không cần phải… .