Bài 3: Học mạch điều khiển đèn phanh
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đèn phanh 2. Các hư hỏng thường gặp của mạch điều khiển đèn phanh, cách xác định và khắc phục Phần 1: Các video của hocdienoto Làm bài tập mạch điều khiển đèn phanh của Toyota Phần này hướng dẫn nguyên lý… .

Bài 4: Học mạch điều khiển đèn lùi
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đèn lùi 2. Kiểm tra, khắc phục các hư hỏng thường gặp Phần 1: Các video của hocdienoto Khảo sát mạch điều khiển đèn lùi xe Camry 2007 link tài liệu https://hocdienoto.com//bit.ly/2Xd2SwI Kiểm tra mạch điều khiển đèn lùi xe Camry 2007… .

Bài 1: Nguyên lý mạch còi đơn giản, các điểm đo
Mạch điều khiển còi là mạch đơn giản trên hệ thống điện ô tô, có tương đối đầy đủ các thiết bị trên một mạch điện ô tô điển hình: tải (còi), thiết bị điều khiển (công tắc còi), thiết bị bảo vệ (cầu chì), thiết bị điều khiển trung gian (relay). Trong khi học… .

Bài 6: Học mạch điều khiển đèn báo rẽ (signal) – đèn Hazard
Nội dung chính 1. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đèn báo rẽ (signal), báo nguy (hazard) 2. Kiểm tra, cách khắc phục các hư hỏng thường gặp Phần 1: Các video của hocdienoto Nguyên lý hoạt động mạch điện Hazard rời Loại này có đặc điểm công tắc điều… .

Bài 5: Học mạch điều khiển đèn đầu
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đèn đầu 2. Kiểm tra, khắc phục các hư hỏng thường gặp Phần 1: Các video của hocdienoto Khảo sát công tắc điều khiển đèn đầu: Công tắc đèn được gọi với tên chính xác là công tắc tổ hợp (combination switch),… .