Bài 6: Học Shift Lock
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống shift lock 2. Kiểm tra hệ thống shift lock trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của Hocdienoto Nguyên lý hoạt động mạch điện shift lock cơ bản Trên bàn phím máy tính (computer), hay trên bàn phím máy tính (calculator)… .