Bài 10: Tại sao mạng CAN sử dụng cáp xoắn đôi
Cũng như các hệ thống điện trên ô tô, mạng CAN cũng chịu ảnh hưởng của việc nhiễu từ trường (từ trường do có dòng điện chạy trong dây dẫn). Có nhiều phương pháp để giảm thiểu sự nhiễu này, và một trong số đó là sử dụng cáp xoắn đôi để truyền tín hiệu.… .

Bài 8: Các lỗi bit trên mạng CAN ôtô
Trong quá trình các thông điệp (message) được truyền trên CAN bus có thể gặp các lỗi sau: lỗi bit (bit error), lỗi kiểm tra CRC (CRC error), stuff error (lỗi nhồi), lỗi xác nhận (ACK error), lỗi biểu mẫu (form error). Cụ thể: Lỗi bit (bit error) do bên gửi phát hiện (introduce) khi… .

Bài 6: Tìm hiểu các Frame trên mạng CAN
Mạng CAN trên ô tô có 5 loại frame: data frame, remote frame, error frame, overload frame và inter – frame space. Trong đó data frame là dài nhất (tối đa lên tới 108 bits), là frame chủ đạo trên mạng CAN. Remote frame được truyền khi có một nút yêu cầu một nút khác… .

Bài 5: Hoạt động tự kiểm tra của trường CRC trên mạng CAN ôtô
Như chúng ta đã biết về khung dữ liệu gồm 7 trường: trường bắt đầu khung SOF (Start of Frame), trường phân xử (Arbitration field), trường điều khiển (Control field), trường dữ liệu (Data field), trường kiểm tra (CRC – Cyclic Redundancy Check), trường xác nhận (ACK – Acknowledge), và cuối cùng là trường kết… .

Bài 4: Tìm hiểu cơ bản Data Frame trong hệ thống CAN trên ôtô
Hệ thống CAN trên ôtô sử dụng các khung sau để các module giao tiếp với nhau: khung dữ liệu (data frame), khung điều khiển (remote frame), khung báo lỗi (error frame) và khung báo tràn (overload frame). Khung dữ liệu là khung cơ bản nhất, khung dữ liệu gồm 7 trường: trường bắt đầu… .

Bài 3: Tìm hiểu hoạt động cơ bản của mạng CAN trên ôtô
Mạng CAN hoạt động dựa trên mức độ ưu tiên các thông điệp, chứ không quan tâm đến nguồn phát hay nguồn thu. Các thông điệp với mức ưu tiên cao sẽ được ưu tiên truyền trên bus, các thông điệp với mức ưu tiên thấp hơn sẽ truyền khi bus rảnh. Khi một module… .

Bài 2: Tìm hiểu cơ bản về các giao thức mạng CAN trên ôtô
Mạng CAN trên ôtô thường sử dụng loại 1 dây (LIN, K-line …) với đặc điểm truyền thông với nhau kiểu Master/ Slave với điện áp gửi lên bus là nguồn 12V, nhóm này có tốc độ đường truyền thấp nhất, thường được sử dụng trên các hệ thống tĩnh, đơn giản (ví dụ đường… .