Mục tiêu của Hocdienoto.com
Các hệ thống điện trên các xe hiện đại ngày càng nhiều. Tuy nhiên, số lượng thợ điện ôtô lại rất ít. Do: 1. Người học bị hổng kiến thức cơ bản, nhưng không biết bắt đầu lấy lại căn bản từ đâu, lấy lại căn bản bằng cách nào 2. Không có tài liệu… .

Hướng dẫn sử dụng hocdienoto.com
1. Mục giới thiệu : Về chúng tôi : Giới thiệu về trang, mục tiêu của trang Sử dụng trang : Bố trí của trang, sử dụng trang sao cho hiệu quả 2. Mục tin tức : Kiến thức về xe : Các kiến thức cơ bản của một người tài xế (sử dụng, bảo dưỡng xe… .