Chương trình học lớp ngắn hạn “Phun xăng điện tử”
Thời lượng Thời gian học Học phí Đối tượng đăng ký học 72 tiết, 18 buổi học Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết Liên hệ Có kiến thức về căn bản điện ôtô   Buổi Nội dung Thiết bị Phụ trách 1 Lý thuyết về Hệ thống phun xăng điện tử Tài liệu… .

Động cơ HCCI và PCCI
Động cơ HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) mang tính chất của động cơ cháy cưỡng bức và động cơ cháy nén. HCCI tận dụng được ưu điểm của cả 2 dạng động cơ cháy cưỡng bức và cháy nén. Ngoài xăng và diesel thì HCCI còn có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu thay… .