Hướng dẫn cài và sử dụng Alldata https://hocdienoto.com/tai-lieu/phan-mem/cac-buoc-tai-cai-phan-mem-tra-cuu-ky-thuat-oto-alldata-ban-10-53/ Hướng dẫn cài và sử dụng Ondemand https://hocdienoto.com/tai-lieu/phan-mem/cac-buoc-tai-cai-phan-mem-tra-cuu-ky-thuat-oto-mitchell-ondemand-ban-od5/ Hướng dẫn cài và sử dụng Toyota TIS https://hocdienoto.com/tai-lieu/tai-lieu-toyota/cac-phan-mem-tis-cua-toyota/ Hướng dẫn viết tiểu luận VIẾT BÁO CÁO. CUỐN BÁO CÁO CÓ CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU Bìa báo cáo https://hocdienoto.com//bit.ly/2rWQ6a3 Tờ giao nhiệm vụ https://hocdienoto.com//bit.ly/2PjszIe Lời mở đầu… .

Các nội dung chính trong môn học: 1. Học nguyên lý hoạt động mạch điều khiển còi, mạch điều khiển đèn phanh, mạch điều khiển đèn lùi 2. Học nguyên lý hoạt động mạch điều khiển đèn kích thước (đờ mi), đèn cốt, đèn pha 3. Học nguyên lý hoạt động mạch điều khiển đèn… .