Cảm biến siêu âm (Ultrasonic Sensor)
Cảm biến mức nhiên liệu là một trong các cảm biến có chức năng nhận biết vị trí. Cảm biến sử dụng một bộ phát sóng siêu âm và một bộ thu sóng siêu âm. Dựa vào sự khác nhau của tín hiệu phản hồi, thiết bị sẽ nhận biết được mức nhiên liệu …… .

Cảm biến mức nhiên liệu (Fuel Level Sensor)
Cảm biến mức nhiên liệu là một trong các cảm biến có chức năng nhận biết vị trí. Cảm biến mức nhiên liệu cho biết lượng nhiên liệu đang có trong bình chứa bằng các sử dụng một hệ thống phao, con trượt … biến chuyển động lên xuống của phao thành tín hiệu điện… .