Các module sử dụng trong bài thực hành công tắc tổng đèn
1. Module bộ nguồn: Công dụng: Sử dụng để cấp nguồn cho mạch điện, bảo vệ mạch điện khi xảy ra chạm chập. Mô tả: Sử dụng bộ cấp nguồn này sẽ chủ động được sẵn nguồn ra (nguồn trước công tắc, nguồn sau công tắc), có cầu chì bảo vệ mạch điện. 2. Module… .