Các tài liệu điện ôtô của Toyota (tiếng Việt)
1. Toyota TIS Camry 2007 Đây là file đào tạo của Toyota cho đời xe Toyota Camry 2007. Các video trên Hocdienoto chủ yếu được thực hiện trên chiếc xe này. Các bạn có thể tải về và thực hành lại https://bit.ly/3o2Vgdk 2. Tài liệu điện cơ bản Các kiến thức về điện cơ bản… .

1. Tài liệu đào tạo điện điện tử của hãng KIA Nội dung: Các kiến thức về điện cơ bản (dòng điện một chiều, độ sụt áp, các công tắc, thiết bị cơ bản, phương pháp đo kiểm mạch điện ….). Các kiến thức cơ bản về điện tử (linh kiện bán dẫn, các ứng… .

Các tài liệu điện ôtô của Toyota (tiếng Anh)
1. Hướng dẫn đọc sơ đồ đấu dây Toyota Hướng dẫn cách đọc sơ đồ đấu dây của hãng Toyota. Nhìn chung, sơ đồ đấu dây của Toyota là sơ đồ dễ đọc. Người học điện ô tô nên tiếp cận sơ đồ của Toyota trước khi tiếp cận qua các hãng khác http://bit.ly/2NPNCD7 2.… .

Các tài liệu điện ôtô (tiếng Anh)
1. Automotive Electrical and Electronic Systems Tác giả: John F.Kershaw, Ed.D. Số trang: 367 Nội dung Nguyên lý hoạt động của các hệ thống từ cơ khí đến điện tử link tài liệu http://bit.ly/2PBYIwb 2. Automotive Computer Controlled Systems (Diagnostic tools and techniques) Tác giả: Allan W.M. Bonnick Số trang: 265 Nội dung Toàn bộ… .