Phần 2: Các video tham khảo thêm [Xe oto] Lý do tại sao còi(kèn) xe oto không làm việc!? How to diagnose a Horn Circuit Diagnose the Circuit for an Inoperative Horn on a 2005 Subaru WRX Why is My Car Horn Broken or Not Working? In this video, 1A Auto demonstrates how a horn… .

Tra cứu hướng dẫn sử dụng các dòng xe
Các bước cần thiết khi chúng ta tìm hiểu một hệ thống: Sử dụng hệ thống đó như thế nào? đây là các kiến thức về sử dụng của một tài xế. Thông thường khi ta mua xe, thì hãng sẽ tặng kèm theo một cuốn Manual (hướng dẫn sử dụng), hướng dẫn sử dụng… .