Bài 1: Điện tử cơ bản trên ôtô
Các nội dung chính: 1. Các nguyên lý cơ bản về điện tử thường được ứng dụng trên ô tô: Cầu phân áp (chia áp, chiết áp) Hoạt động của các diode, phân biệt diode thường và diode zener Hoạt động của transistor 2 mối nối (transistor BJT) loại NPN và PNP Link dowload tài… .

Bài 2: Các bài tập điện tử cơ bản trên ôtô
Nội dung chính: Làm các bài tập điện tử cơ bản Các mạch điện này là các mạch tiết chế ổn áp của máy phát, mạch IC điều khiển đánh lửa link các bài tập mẫu (có lời giải) https://hocdienoto.com//bit.ly/2SZUwIR Bài tập 1: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa… .