Trang chủMạng CAN

Bài 3: Tìm hiểu hoạt động cơ bản của mạng CAN trên ôtô

Bài 3: Tìm hiểu hoạt động cơ bản của mạng CAN trên ôtô
Like Tweet Pin it Share Share Email

Mạng CAN hoạt động dựa trên mức độ ưu tiên các thông điệp, chứ không quan tâm đến nguồn phát hay nguồn thu. Các thông điệp với mức ưu tiên cao sẽ được ưu tiên truyền trên bus, các thông điệp với mức ưu tiên thấp hơn sẽ truyền khi bus rảnh.

Khi một module (node, station, ECU …) truyền đi 1 thông điệp thì đó là 1 quá trình, ban đầu MC sẽ tạo ra data, sau đó CAN controller sẽ tạo ra các khung data, cuối cùng qua các CAN Transceiver chuyển các tín hiệu dạng bit thành các tín hiệu dạng điện áp. Đối với loại LIN (1 line, master/slave) thì điện áp trên 9.6V được hiểu là mức 1, dưới 2.4V được hiểu là mức 0. Đối với B-CAN với điện áp gốc là 5V thì chênh lệch trên 2 dây CAN low và CAN high là 5V thì hiểu là mức 1, chênh lệch trên 2 dây dưới 2V thì hiểu là mức 0.

Và cuối cùng đối với C-CAN với điện áp gốc là 2.5V thì chênh lệch trên 2 dây CAN low và CAN high là 0V thì hiểu là mức 1, chênh lệch trên 2 dây dưới 2V thì hiểu là mức 0.

Hocdienoto.com

Ý kiến (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai