Bài 5: Học mạch điều khiển đèn đầu
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đèn đầu 2. Kiểm tra, khắc phục các hư hỏng thường gặp Phần 1: Các video của hocdienoto Khảo sát công tắc điều khiển đèn đầu: Công tắc đèn được gọi với tên chính xác là công tắc tổ hợp (combination switch),… .