Bài 5: Học đồng hồ báo trên ôtô – Combination Meter
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của các đèn báo, đèn cảnh báo, đồng hồ báo trên ô tô loại cơ và loại điều khiển điện tử 2. Đấu mạch, kiểm tra táp lô trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của Hocdienoto Tìm hiểu các đồng hồ đo và… .