Học hệ thống khóa (lock) cửa
Tìm hiểu lock cửa trên ô tô Mạch lock cửa loại thường sử dụng, có 1 công tắc điều khiển, 1 hộp điều khiển,1 motor chính – master (hoặc đôi khi có 2 motor chính), 3 motor phụ (hoặc 2 motor phụ). Motor chính có 5 dây, trong đó 2 dây điều khiển motor. 3… .