Bài 1: Nguyên lý mạch còi đơn giản, các điểm đo
Mạch điều khiển còi là mạch đơn giản trên hệ thống điện ô tô, có tương đối đầy đủ các thiết bị trên một mạch điện ô tô điển hình: tải (còi), thiết bị điều khiển (công tắc còi), thiết bị bảo vệ (cầu chì), thiết bị điều khiển trung gian (relay). Trong khi học… .