Bài 2: Các bài tập điện tử cơ bản trên ôtô
Nội dung chính: Làm các bài tập điện tử cơ bản Các mạch điện này là các mạch tiết chế ổn áp của máy phát, mạch IC điều khiển đánh lửa link các bài tập mẫu (có lời giải) https://hocdienoto.com//bit.ly/2SZUwIR Bài tập 1: Đây là mạch điện IC đánh lửa, cuộn cảm biến đánh lửa… .