Bài 1: Battery – Ắc quy – Nguồn điện
Nội dung 1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ắc quy ô tô 2. Bảo dưỡng, kiểm tra ắc quy Phần 1: Các video của hocdienoto Sạc ắc quy ôtô trên máy sạc Energy 650  Trên các xe thông thường ắc quy (battery – 12V) là nguồn điện chính, khi động cơ chưa hoạt… .