Bài 1: Học mạch điều khiển motor gạt nước
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển gạt nước loại đấu motor dương sẵn, loại đấu motor âm sẵn. 2. Cách xác định chân ra các công tắc điều khiển motor gạt nước, xác định chân ra các motor gạt nước 3. Kiểm tra motor gạt nước, công tắc… .