Bài 3: Học mạch điều khiển kính chiếu hậu
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động công tắc điều khiển gương, motor điều khiển gương. Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển gương chiếu hậu 2. Đấu mạch điều khiển gương chiếu hậu. Kiểm tra motor, công tắc, và kiểm tra mạch điện điều khiển trên mô hình và trên xe Phần… .