Bài 2: Học hệ thống nâng hạ cửa sổ
Nội dung chính 1. Nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển hệ thống nâng hạ cửa sổ loại ngắt dương, và loại ngắt âm 2. Cách xác định các chân ra của từng loại công tắc. Đo kiểm hoạt động của mạch điện trên mô hình và trên xe Phần 1: Các video của… .