Bài 9: Sửa chữa giắc nối (connector) thường gặp
Nội dung chính 1. Cấu tạo của các loại giắc thường gặp 2. Cách sửa chữa giắc thường gặp Phần 1: Hướng dẫn tháo giắc cơ bản của Hocdienoto Giắc nối là một trong các thành phần cơ bản nhất của mạch điện trên xe. Về nguyên tắc sẽ có ít nhất một lớp khóa… .