Bài 2: Học máy khởi động
Nội dung chính 1. Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khởi động 2. Các hư hỏng và cách khắc phục thường gặp Phần 1: Các video của hocdienoto Tìm hiểu hoạt động máy khởi động Máy khởi động (máy đề) gồm phần tạo quay: stator, rotor. Và phần giúp cho bánh… .